Produkty:

Agregat ścierniskowy BRODNICA 1A - U753A

Zapraszamy do kontaktu!

Kamil 664 047 086, kamil@lupus-wilk.com.pl

Marcin 606 906 120, marcin@lupus-wilk.com.pl

Piotr 602 488 425, piotr@lupus-wilk.com.pl

Więcej szczegółów

Agregaty podorywkowe BRODNICA 1A - U753A

 

Przeznaczenie


Agregaty podorowykowe w (ścierniskowe) Brodnica 1A w odróżnieniu od tradycyjnych agregatów Brodnica 1 posiadają:

 

 • precyzyjną bezstopniową regulację głębokości roboczej blokowaną przetyczkami
 • talerze niwelujące zamontowane na podłużnicach wału tylnego, dzięki czemu następuje automatyczna regulacja głębokości pracy talerzy wraz ze zmianą głębokości roboczej redlic
 • specjalne kroje przyspawane do redlic skrajnych zębów kultywatora ograniczające boczny odrzut gleby i pozwalające na rezygnację za skrajnych talerzy niwelujących
 • alternatywnie do punktu poprzedniego wysuwane skrajne talerze niwelujące z regulacją wysuwu i możliwością chowania na czas transportu
 • zgrzebło do słomy, wyrównujące glebę przed wałem, oddzielające słomę od resztek pożniwnych i układające słomę w kierunku przejazdu. Ułożona w ten sposób słoma chroni glebę przed nadmiernym wysuszaniem i ułatwia przyoranie słomy (opcja)
 • wał tylny do wyboru wg tabeli (pkt.5)
 • dodatkowy wał tylny, zwiększający powierzchniowe kruszenie gleb ciężkich i zbrylonych

 

Głębokość robocza do 15 cm, zęby zamontowane na 2 belkach w podziałce 440 mm.

 

Wyposażenie standardowe


 • zabezpieczenie przed przeciążeniem: kołkowe lub sprężynowe
 • bezstopniowa regulacja głębokości
 • skrajne talerze niwelujące
 • wał tylny rurowy R 540/12

 

Wyposażenie dodatkowe lub opcjonalne


 • zgrzebło do słomy
 • kroje redlic bocznych (opcja)
 • wał tylny do wyboru wg tabeli 
 • dodatkowy wał tylny płaskownikowy